POLICIES

Employee Policy

H Διεύθυνση στο Ξενοδοχείο Πανόραμα πιστεύει πως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, εθνικότητας, χρώματος, σεξουαλικής κατεύθυνσης, ηλικίας , πολιτισμού ή αναπηρίας.

Συγκεκριμένα:
o Αναγνωρίζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά διέπονται από την παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γενική Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1948.
• Σεβόμαστε όλους τους εργαζομένους και δηλώνουμε υπεύθυνα πως:
o Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν γραπτές και υπογεγραμμένες συμβάσεις.
 Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης τους και έχουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασής τους.
o Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα έναρξης και τερματισμού της απασχόλησης χωρίς υποβολής κάποιας ποινής.
o Δεν διατηρούνται προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων (διαβατήρια, ταυτότητες ή άλλα αρχεία).
o Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται με βάση τον εθνικό κατώτατο μισθό.
 Διατηρείται αρχείο όλων των μισθών που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων.
o Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης αποδεικνύοντας έτσι τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων.
 Οι υπερωρίες των δεδουλευμένων είτε καταβάλλονται στον εργαζόμενο είτε αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας.
o Υπάρχει πολιτική πειθαρχικών παραπτωμάτων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους.
o Ενημερώνεται το προσωπικό σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς κάποιου παραπόνου.
o Όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προβούν σε διαβήματα προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εισδοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
o Υπάρχει πολιτική κατά των διακρίσεων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους.
o Διατηρείται προσωπικό αρχείο με τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων κάτω των 18 ετών.
o Διατηρούνται αρχεία εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων σχετικά με περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεισφοράς στην τοπική κοινότητα και ίσων ευκαιριών στην υγεία και την ασφάλεια.
o Όπου είναι δυνατόν, εργοδοτούνται ντόπιοι στην ιδιοκτησία.
o Ενθαρρύνεται το προσωπικό να αναπτύξει τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
o Παρέχονται ωφελήματα στους εργαζόμενους.


Γιάννης Καρκαβάτσος
Γενικός Διευθυντής Ημερομηνία: 07/07/2017

Subscribe to our newsletter